Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Θέματα προαγωγικών εξετάσεων Φυσικής Β΄ Γυμνασίου


Το αυτοκίνητο που φαίνεται στην εικόνα κινήθηκε προς τα πίσω.
Να βρείτε (η κλίμακα είναι σε μέτρα):
Α. την αρχική και την τελική του θέση
Β. τη μετατόπισή του


Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατά 5m, με την επίδραση οριζόντιας δύναμης 20Ν και τριβής 10Ν. 
Να βρεθεί το έργο:
α. της οριζόντιας δύναμης
β. της τριβής   γ. του βάρους του κιβωτίου και
δ. της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου


Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Τρείς αντιστάτες συνδέονται με τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.
Αν ο τρίτος αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3=2Α, να βρεθούν:
α. η τάση V3 στα άκρα του
β. η τάση V2 στα άκρα του δεύτερου αντιστάτη και η ένταση Ι2 του ρεύματος που τον διαρρέει
ε. η ολική αντίσταση R του συστήματος όλων των αντιστατών...

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη


Οι θέσεις ενός αυτοκινήτου για διάφορες χρονικές στιγμές φαίνονται στην εικόνα. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλή;
Απάντηση
1ος τρόπος: βρίσκοντας ότι σε κάθε περίπτωση σε ίσους χρόνους
οι μετατοπίσεις του είναι ίσες π.χ. κατά το χρονικό διάστημα 0,1s έως 0,4s, που είναι ίσο με 0,3s, η μετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m και
κατά το χρονικό διάστημα 0,2s έως 0,5s που είναι επίσης ίσο με 0,3s
η μετατόπιση είναι +8m-(+2m)=+6m,

όση δηλαδή και προηγουμένως

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης


πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα
θέτουμε σε λειτουργία τον ηλεκτρομαγνήτη και ρυθμίζοντας το μήκος του ελατηρίου επιτυγχάνουμε τη δημιουργία διαμήκους στασίμου κύματος
μετράμε το μήκος L του ελατηρίου σ’ αυτή τη θέση και προσδιορίζουμε το πλήθος k των δημιουργημένων ατράκτων
υπολογίζουμε το μήκος κύματος λ και την ταχύτητα διάδοσης c του διαμήκους κύματος στο ελατήριο

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν:
α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά
β. και τα δύο όργανα σε σειρά
γ. και τα δύο όργανα παράλληλα
δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Απαντήσεις στις Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι:
α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί
β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται
γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί
δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Επιλεγμένες ερωτήσεις Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου: επανάληψη


(Σ) Για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν καταναλωτή και της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του συνδέονται μ ’αυτόν:
α. το αμπερόμετρο παράλληλα και το βολτόμετρο σε σειρά
β. και τα δύο όργανα σε σειρά
γ. και τα δύο όργανα παράλληλα
δ. το αμπερόμετρο σε σειρά και το βολτόμετρο παράλληλα


Επιλεγμένες Ερωτήσεις Φυσικής Β΄Γυμνασίου: επανάληψη

(Σ) Το σημείο εφαρμογής μιας δύναμης είναι:
α. μερικές φορές σημείο του σώματος που την ασκεί
β. μερικές φορές σημείο του σώματος που τη δέχεται
γ. πάντα σημείο του σώματος που την ασκεί
δ. πάντα σημείο του σώματος που τη δέχεται

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ερωτήσεις Θεωρίας με απάντηση Φυσικής Β΄ Γυμνασίου: νόμος θερμιδομετρίας


α. η μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος είναι ανάλογη της ποσότητας της θερμότητας που μεταφέρεται προς (ή από) αυτό

β. η ποσότητα της θερμότητας που απαιτείται για ορισμένη μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος είναι ανάλογη της μάζας του 

γ. η ποσότητα της θερμότητας που απαιτείται για ορισμένη μεταβολή της θερμοκρασίας δύο σωμάτων ίδιας μάζας εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των σωμάτων